सुषमा - पान ३

मग तू काय अशीच झुरत राहाणार तो बाहेर मजा मारतो आणि तू इथे तडफडत राहायचं विकृत आहे तुझ्यासारख्या सुंदर बायकोला सोडून तो बाहेर तोंड काळं करतो
मागील पानपुढील पान

No comments:

Post a Comment