ती माझ्या मोठ्या भावाची बायको होती. मी तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान होतो. आम्हा दोघांमध्ये जे काही घडलं त्याला वाईट, अनैतिक, पाप किंवा इतर काहीही नाव द्या पण जे झालं त्याची मला खंत वाटत नाही, अपराधीही वाटत नाही आणि मोठ्या भावाच्या बायकोसोबत झोपल्याचा फालतू गर्वही वाटत नाही.

ही कथा पुढील लिंक्सवर उपलब्ध आहे.
पान १, पान २, पान ३, पान ४, पान ५, पान ६, पान ७